logo

Aktuality

05.12.2017
Provoz o vánočních svátcích
Vážení obchodní partneři,
rádi bychom Vás informovali o provozu naší společnosti v období vánočních svátků a po Novém roce. (více)
logoveletrh

Společnost je certifikována v programu Responsible Care

logo

Společnost je členem Svazu chemických obchodníků a distributorů České Republiky – SCHOD ČR

logo

Informace o změně názvu společnosti

Logo OQEMA

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že od 1. ledna 2018 dojde ke změně názvu naší společnosti EURO-Šarm spol. s r. o. na OQEMA, s.r.o.

Veškeré ostatní skutečnosti, jako je sídlo, IČ, DIČ nebo čísla bankovních účtů, zůstávají nezměněny.

V souvislosti se změnou jména bude rovněž změněno logo naší společnosti, internetová doména a emailové adresy. Všechny naše emailové adresy budou od 1.1.2018 obsahovat novou doménu @oqema.cz. To se týká také změny emailové adresy určené pro příjem elektronických faktur, kdy budeme nově používat adresu fakturace@oqema.cz.

Změna názvu obchodní firmy a loga nemá žádný vliv na naše vzájemná práva a závazky. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi budou od 1.1.2018 realizovány pod novým názvem OQEMA, s.r.o.

Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat, aby veškeré obchodní listiny, včetně daňových dokladů, byly od 1. ledna 2018 vystavovány pod novým názvem obchodní firmy OQEMA, s.r.o.

Děkujeme Vám za dosavadní velmi dobrou spolupráci a věříme, že se i pod novým jménem bude naše vzájemná spolupráce vyvíjet k oboustranné spokojenosti.

Proč OQEMA? Další informace naleznete v článku .

S pozdravem
Ing. Oldřich Zahradník
jednatel

 

Upozornění na změnu sortimentu v řadě výrobků Persteril®

Vážení obchodní přátelé,
dovolte, abychom Vás tímto informovali o změně v sortimentní řadě našeho výrobku Persteril®, ke které dojde ke konci letošního roku. Účinné složky tohoto biocidního přípravku podléhají povinnosti povolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání. Datum podání žádosti o povolení je stanoveno na 1.10.2017. Pokud k tomuto datu nebude podána žádost o povolení, pak je možný doprodej biocidního přípravku po dobu 180 dní od tohoto termínu a doba použití stávajících zásob biocidního přípravku je stanovena na 365 dní od tohoto termínu.

Z důvodu značné administrativní náročnosti procesu registrace biocidního přípravku jsme se rozhodli zúžit sortimentní řadu Persteril® a ukončit v roce 2017 výrobu produktu Persteril® 36. Tento produkt budeme našim zákazníkům dodávat do konce roku 2017.

Jako náhradu pak bude možné bez problémů používat Persteril® 15 nebo Persteril® 4, které jsou již dnes v našem sortimentu a pro něž bude žádost o povolení podána.

V naprosté většině aplikací lze Persteril® 36 snadno nahradit produktem s nižší koncentrací kyseliny peroctové tak, že se upraví ředění konečného aplikačního roztoku pro dané použití. Nejčastěji tak bude náhradou Persteril® 15, ale může jí být i Persteril® 4. Rádi Vám s nalezením optimálního řešení náhrady za Persteril® 36 pro Vaše použití pomůžeme. Zároveň si u nás můžete vyžádat cenovou nabídku na zmíněné alternativní produkty.

Pokud byste potřebovali jakékoli další informace o produktu Persteril®, kontaktujte nás, prosím na e-mailu kult.marek@eurosarm.cz